Artikelnummer: 10-21-1.8

Trapphusstege, 4 förlängningsben.