Artikelnummer: 3-42-9

Ställning – bred (2m plattform)