Artikelnummer: 140

Ställning/detaljer Zip, bred. 1,35 x 2,0 m med stegar och fotlist

  HYRPRISER:
  * 2-4 m: grundhyra 300 kr (375 kr inkl moms), dagshyra 170 kr (212,50 kr inkl moms)
  * 5-6 m: grundhyra 320 kr (400 kr inkl moms), dagshyra 210 kr (262,50 kr inkl moms)
  * 7-9 m: grundhyra 340 kr (425 kr inkl moms), dagshyra 260 kr (325 kr inkl moms)

  Spann 130 är en ställning med en stor, rejäl plattform.
  Spann 130 används främst när krav på hög höjd och
  stabilitet finns.
  Ställningen går utmärkt att ställa i trappor.
  Standardbasmått 1,30 x 2,0 m samt 1,30 x 2,5 m.

  Spann 75 och Spann 130 uppfyller HD 1004 samt
  Arbetarsmiljöverkets krav vad beträffar förtillverkade
  rullställningar.
  Typkontrollnummer 144201.