Artikelnummer: 3-43-9

Ställning – bred (2,5m plattform)

  HYRPRISER:
  * 2-4 m: grundhyra 300 kr (375 kr inkl moms), dagshyra 190 kr (237,50 kr inkl moms)
  * 5-6 m: grundhyra 330 kr (412,50 kr inkl moms), dagshyra 230 kr (287,50 kr inkl moms)
  * 7-9 m: grundhyra 380 kr (475 kr inkl moms), dagshyra 280 kr (350 kr inkl moms)

  Spann 130 är en ställning med en stor, rejäl plattform.
  Spann 130 används främst när krav på hög höjd och
  stabilitet finns.
  Ställningen går utmärkt att ställa i trappor.
  Standardbasmått 1,30 x 2,0 m samt 1,30 x 2,5 m.

  Spann 75 och Spann 130 uppfyller HD 1004 samt
  Arbetarsmiljöverkets krav vad beträffar förtillverkade
  rullställningar.
  Typkontrollnummer 144201.