Artikelnummer: 3-44-9

Ställning – smal (2m plattform)

  HYRPRISER:
  * 2-4 m: grundhyra 280 kr (350 kr inkl moms), dagshyra 160 kr (200 kr inkl moms)
  * 5-6 m: grundhyra 320 kr (400 kr inkl moms), dagshyra 220 kr (275 kr inkl moms)
  * 7-9 m: grundhyra 360 kr (450 kr inkl moms), dagshyra 240 kr (300 kr inkl moms)

  Spann 75 är avsedd för den som behöver en smal och
  smidig ställning på små och medelstora höjder.
  Underdelen går att köra genom en standarddörr.
  Spann 75 går utmärkt att ställa i trappor.
  Standardbasmått 0,75 x 2,0 m samt 0,75 x 2,5 m.

  Spann 75 och Spann 130 uppfyller HD 1004 samt
  Arbetarsmiljöverkets krav vad beträffar förtillverkade
  rullställningar.
  Typkontrollnummer 144201.