Artikelnummer: 10-19-1.2

Trapphusstege 55S, 4 förlängningsben