Artikelnummer: 10-20-1.2

Trapphusstege 77S, 4 förlängningsben & handledare