Artikelnummer: 10-21-2.3

Trapphusstege, 4 förlängningsben