Bra arbetsmiljöval

Logga

Fallolyckor har länge varit en förekommande orsak till dödsfall på svenska byggarbetsplatser. Delvis förekommer fallolyckor från stegar, bockar och plattformar på grund av felaktig användning, men även på grund av produktens skick och kvalitet. För att minimera risken för olyckor behöver man se till att arbetet utförs på ett säkert och ergonomiskt sätt, med rätt val av arbetsverktyg för arbetet som ska utföras.
 
För att öka säkerheten på arbeten som utförs på höjd har Bra Arbetsmiljöval-etiketten utarbetats av RS-gruppen som består av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM. Bra Arbetsmiljöval gäller arbetsbockar, trappstegar och arbetsplattformar.
 
En produkt med den gröna etiketten för Bra Arbetsmiljöval förebygger fallrisker på byggarbetsplatser och uppfyller därför speciellt högt uppställda krav, utöver de grundläggande kraven som krävs för att få ett typgodkännande. Bravida och företagen i RS-gruppen kräver att produkterna som används på deras arbetsplatser skall leva upp till dessa krav.
 
Fråga oss så guidar vi dig rätt! Leta också efter den gröna klisterlappen på dina arbetsbockar, trappstegar och arbetsplattformar.

 

NEDAN HITTAR DU VILKA PARAMETRAR SOM GÄLLER FÖR ATT EN PRODUKT SKA UPPFYLLA KRAVEN:

Nivå 1 - Upp till 0,5 m plattformshöjd

Även arbetsbockar

Nivå 2 - Upp till 1,25 m plattformshöjd

Trappstegar & arbetsplattformar 

 • Max höjd två steg, inkl. ståplan
 • Plattformsmått minst 600 x 300 mm
 • Bocken ska ha steg på båda sidor ifall den inte har en säkerhetsbygel
 • Höjd mellan steg max 30 cm. Stegdjup minst 50 mm
 • Fasta stag mellan steg och stödsida
 • Maxvikt 15 kg om produkten ska bäras, annars ska den förflyttas på annat sätt
 • ”Stoppanvisning” ska finnas på minst tre sidor, t.ex med hjälp av en säkerhetsbygel
 • Plattformsmått minst 300 x 250 mm
 • Höjd mellan steg max 30 cm. Stegdjup minst 50 mm
 • Fasta stag mellan steg och stödsida
 • Maxvikt 15 kg om produkten ska bäras, annars ska den förflyttas på annat sätt

 

 

Nivå 3 - Plattformshöjd 1,25 m - 2,0 m

Trappstegar & arbetsplattformar

 

 

Nivå 4 - Plattformshöjd över 2,0 m

Plattformstrappor & arbetsplattformar

 

 • Räcke på minst tre sidor
 • Plattformsmått minst 400 x 400 mm
 • Höjd mellan steg max 30 cm
 • Stegdjup minst 50 mm
 • Fasta stag mellan steg och stödsida
 • Maxvikt 15 kg om produkten ska bäras, annars ska den förflyttas på annat sätt

 

 • Skydd på fyra sidor
 • Plattformsmått minst 400 x 400 mm
 • Höjd mellan steg max 30 cm
 • Stegdjup minst 50 mm
 • Fasta stag mellan steg och stödsida
 • Maxvikt 15 kg om produkten ska bäras, annars ska den förflyttas på annat sätt